Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 17:43

Jab³ka z ¿ubrówk±

Sk³ad:
4 szare renety
³y¿ka soku z cytryny
15 dkg cukru
butelka wody mineralnej niegazowanej
kieliszek ¿ubrówki
go¼dzik

Sposób wykonania:
Jab³ka obraæ i pokroiæ na ósemki, wydr±¿yæ gniazda nasienne, skropiæ sokiem z cytryny. 10 dkg cukru zalaæ po³ow± szklanki wody mineralnej, wrzuciæ go¼dzik, podgrzewaæ mieszaj±c. Gdy cukier siê rozpu¶ci, w³o¿yæ do syropu jab³ka i gotowaæ 10 min na wolnym ogniu, po czym prze³o¿yæ jab³ka do salaterki, usun±æ go¼dzik, a syrop podgrzewaæ, by lekko zgêstnia³. Nastêpnie wymieszaæ syrop z ¿ubrówk±, polaæ owoce, a gdy przestygn±, wstawiæ je do lodówki. Z pozosta³ego cukru i ³y¿ki wody ugotowaæ jasnobr±zowy karmel. Wyj±æ z lodówki i udekorowaæ karmelem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email