Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 16 lutego 2005 at 17:38

Banany w kawie

Sk³ad:
6 bananów
4 ³y¿eczki rozpuszczalnej kawy
³y¿eczka kakao
pó³ ³y¿eczki cynamonu
4 ³y¿ki miodu
1,5 ³y¿ki grubo posiekanych orzechów w³oskich

Sposób wykonania:
Kawê , kakao i cynamon zalaæ szklank± wrz±tku, przykryæ i odstawiæ na 3 min. Nastêpnie dodaæ miód i zagotowaæ. Banany obraæ, przekroiæ wzd³u¿, u³o¿yæ ciasno w ¿aroodpornym naczyniu i polaæ syropem kawowym. Naczynie przykryæ foli± aluminiow± i wstawiæ na 10 min. do piekarnika nagrzanego do 180stopni. W po³owie pieczenia obróciæ banany na drug± stronê. Nastêpnie ³y¿k± cedzakow± wyj±æ je, u³o¿yæ na pó³misku i ostudziæ. Syrop kawowy przelaæ do rondelka i odparowaæ do 1/3 objêto¶ci, aby sta³ siê gêsty i ci±gn±cy. Banany polaæ reszt± syropu, przybraæ bit± ¶mietan± i posypaæ orzechami.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email