Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 22:38

White russian

Sk³ad:
60ml wódki
30ml likieru kawowego
30ml mieszanki porteru i piwa(1:1)

Sposób wykonania:
Wlaæ do shakera z pot³uczonym lodem i wymieszaæ. Przelaæ do niskiej szklanki.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email