Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 22:34

Spritzer

Sk³ad:
90ml bia³ego lub czerwonego wina
woda mineralna gazowana
Kawa³ek skórki z cytryny

Sposób wykonania:
Do kieliszka od wina wrzuciæ lód. Wlaæ wino.Dope³niæ wod±. Przybraæ skórk±.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email