Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 22:31

Shark attack

Sk³ad:
90ml wódki
45ml lemoniady
2ml grenadiny

Sposób wykonania:
Do wysokiej szklanki w³o¿yæ kostki lodu.Wlaæ wszysktie sk³adniki i wymieszaæ.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email