Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 22:28

Presidente coctail

sk³ad:
60ml jasnego rumu
15ml wytrawnego wermutu
5 ml likieru Triple Sec
kilka kropel grenadiny
kawa³ek skórki cytrynowej

sposób wykonania:
Wlaæ do shakera z pot³uczonym lodem i dobrze wymieszaæ. Przecedziæ do kieliszka koktajlowego.Przybraæ skórk±.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email