Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 22:22

Pina Colada

sk³ad:
60ml jasnego rumu
30ml ciemnego rumu
90ml soku ananasowego
60ml kremu kokosowego(lub soku)
kawa³ek ananasa

Sposób wykonania:
sk³adniki zmiksowaæ(bez ananasa) z pokruszonym lodem. Przelaæ do du¿ego kieliszka. ozdobiæ ananasem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email