Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 22:16

Margarita

Sk³ad:
90ml z³otej lub srebrnej tequili
30ml likietu Triple Sec
60ml soku z limonek
sól

Namoczyæ brzeg kieliszka koktajlowego i zanurzyæ go w soli. Sk³adniki wlaæ do shakera z pokruszonym lodem i wymieszaæ.Przecedziæ do kieliszka.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email