Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 22:09

Gibson

Sk³ad:
90ml wódki lub ginu
5ml wermutu wytrawnego
cebulki koktajlowe

Sposób wykonania:
W szklanicy wymieszaæ z lodem sk³adniki. Przelac do kieliszka koktajlowego i pezybraæ cebulkami.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email