Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 21:53

Black devil

Sk³ad:
60ml jasnego rumu
15 ml wytrwnego wermutu
czarna oliwka

Sposób wykonania:
wymieszaæ rum z wermutem i wlaæ do kieliszka koktajlowego. Wrzuciæ oliwkê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email