Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 19:57

Cynamonowe ciasteczka

Sk³ad:
4 bia³ka
25 dkg cukru pudru
30 dkg zmielonych migda³ów
otarta skórka z cytryny
5 ³y¿ek m±ki pszennej
1 ³y¿eczka cynamonu
rum

Sposób wykonania:
Bia³ka ubiæ, stopniowo dodaj±c cukier puder. Oko³o ¼ objêto¶ci piany od³o¿yæ na lukier. Resztê piany wymieszaæ z migda³ami, cynamonem, skórk± z cytryny i m±k±. Na blachê wy³o¿on± pergaminem przy pomocy rêkawa dekoracyjnego wyciskaæ ró¿ne kszta³ty ciasteczek. Od³o¿on± pianê utrzeæ z rumem i posmarowaæ ciasteczka. Nastêpnie blachê wstawiæ do piekarnika nagrzanego do temp. 160 stopni i piec ok. 30 min

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email