Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 19:53

Ciasteczka Brownies

Sk³ad:
4 jajka
35 dkg cukru
40 dkg czekolady pe³nomlecznej
9 dkg mas³a
12 dkg m±ki
16 dkg tartych orzechów w³oskich
Do dekoracji: 20 dkg polewy czekoladowej
6 dkg orzechów w³oskich (po³ówki).

Sposób wykonania:
Jajka utrzeæ z cukrem tak, aby cukier ca³kowicie siê rozpu¶ci³, a masa by³a puszysta. Czekoladê po³amaæ na ma³e kawa³eczki, w³o¿yæ do ma³ego rondelka, podlaæ 4 ³y¿kami wody i stopiæ. Dodaæ mas³o i stale mieszaj±c, stopiæ je. Masê czekoladow± wlaæ do masy jajecznej, dodaæ przesian± m±kê oraz tarte orzechy i ca³o¶æ wymieszaæ.
Rozgrzaæ piekarnik do 170 stopni. Blachê wy³o¿yæ papierem do pieczenia. Ciasto prze³o¿yæ na blachê, równo rozsmarowaæ i piec przez 18-20 min w piekarniku. Po upieczeniu wyj±æ i natychmiast pokroiæ na kwadraty o bokach 3-5 cm .
Przygotowaæ polewê, polaæ ni± ciasteczka i udekorowaæ po³ówkami orzechów. Tak przygotowane ciasteczka zostawiæ do zastygniêcia, a nastêpnie prze³o¿yæ do szczelnie zamykanego opakowania.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email