Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 19:49

Zupa krem z pomidorów z bazyli±

Sk³ad:
3 kg pomidorów
4 cebule
4 ziemniaki
3 szklanki bulionu drobiowego
3/4 szklanki gêstej ¶mietany
4 ³y¿ki oliwy
sól
3 ³y¿ki bazylii
1/4 ³y¿ki pieprzu

Sposób wykonania:
Pomidory sparzyæ, obraæ ze skórki i pokroiæ na cz±stki. Cebule drobno posiekaæ,ziemniaki pokroiæ w kostkê. W rondlu rozgrzaæ oliwê, podsma¿yæ cebulê i ziemniaki na jasnoz³oty kolor. Nastêpnie wlaæ rosó³ i gotowaæ oko³o 10 minut. Dodaæ pomidory, sól, pieprz, 2 ³y¿ki bazylii i gotowaæ kolejne 20 minut. Zupê zmiksowaæ, a nastêpnie przetrzeæ przez sito. ¦mietanê ubiæ mikserem i wymieszaæ z reszt± bazylii. Ka¿d± porcjê zupy dekorowaæ ³y¿k± ubitej ¶mietany. Podawaæ z grzankami lub pieczywem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email