Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 18:04

Sa³atka czerwono-zielona

Sk³ad:
1 g³ówka kruchej sa³aty
2 du¿e pomidory
1 ¶wie¿y ogórek
pó³ kostki sera feta
ma³y s³oiczek czarnych oliwek
s³oiczek czerwonej papryki (marynowanej) lub jedna ¶wie¿a
sól
pieprz
zio³a prowansalskie
SOS:
z±bek czosnku
szklanka oliwy z oliwek
³y¿eczka musztardy
estragon
pó³ kieliszka bia³ego wina wytrawnego

Sposób wykonania:
Warzywa umyæ. Li¶cie sa³aty rozerwaæ na niedu¿e kawa³ki. Pomidory pokroiæ w æwiartki, ogórek pokroiæ. Paprykê wydr±¿yæ i pokroiæ na cienkie paseczki. Uk³adaæ warzywa warstwami, stosuj±c zasadê zmiany kolorów: sa³ata, pomidory, ogórek, papryka. Warzywa posoliæ, dodaæ pieprz.
Ser feta pokroic w ma³± kostkê, Posypaæ serem warzywa. Oliwki pokroiæ na po³ówki, posypaæ na ser. Wszystko przysypaæ zio³ami prowansalskimi.
SOS: do oliwy dodaæ musztardê, wino, zmia¿d¿ony z±bek czosnku i estragon. Wymieszaæ i polaæ sa³atkê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email