Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 17:57

Sos musztardowo-koperkowy

Sk³ad:
10 ³y¿ek cukru
10 ³y¿ek musztardy
10 ³y¿ek bia³ego octu winego
10 ³y¿ek miodu
100 ml oliwy
pêczek koperku

Sposób wykonania:
Pêczek koperku posiekaæ. Musztardê, cukier, bia³y ocet winny i miód utrzeæ na jednolit± masê. Stopniowo dodawaæ oliwê z oliwek, a na koniec koperek.
Dok³adnie wymieszaæ.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email