Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 17:55

Zupa wêgierska z kurczaka

Sk³ad:
30 dag kurczaka
2 ³y¿ki oleju
cebula
z±bek czosnku
pó³ ³y¿eczki papryki
2 ³y¿ki ketchupu
75 dag ziemniaków
zielenina

Sposób wykonania:
Miêso pokroiæ w kostkê. Pokroiæ cebulê i czosnek. Na rozgrzany t³uszcz w³o¿yæ miêso, cebulê, czosnek, opruszyæ papryk±, lekko wszystko zrumieniæ. Zalaæ ok 1 i 1/2 litra wody, osoliæ, ugotowaæ. Gdy miêso bêdzie miêkkie, dodaæ ketchup, przyprawiæ do smaku. Oddzielnie ugotowane ziemniaki pokroiæ w cz±stki, odcedziæ. Roz³o¿yæ ziemniaki na talerze, rozlaæ zupê, posypaæ zielenin±.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email