Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 17:48

Sa³atka tropikalna

Sk³ad:
6 plastrów ananasa
2 pomarañcze
50 grodzynek
60 ml soku ananasowego,
³y¿ka miodu
sól
³y¿ka soku z cytryny
2 ³y¿ki oleju
szczypta imbiru

Sposób wykonania:
Ananasy wyj±æ z puszki, dok³adnie os±czyæ, pokroiæ na spore kawa³ki. Pomarañcze obraæ i pokroiæ nad du¿ym talerzem ¿eby zebraæ wyciekaj±cy sok. Rodzynki sparzyæ. Gdy wystygn± i obciekn±, wymieszaæ z owocami. Sok z pomarañczy po³±czyæ z ananasowym i cytrynowym. Dodaæ miód. Ukrêciæ razem wszystkie sk³adniki i przyprawiæ. Gotowym sosem delikatnie skropiæ owoce

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email