Re:Partia 5

Home Forums Re:Partia 5

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 17:40

Sma¿ony camembert lub brie

Sk³ad:
2 serki cemembert lub brie
2 jajka
6 ³y¿ek m±ki
6 ³y¿ek tartej bu³ki
2 ³y¿ki mas³a
sól

Sposób wykonania:
Serki przekroiæ poziomo na pó³. Ka¿d± pó³ówkê dwukrotnie obtoczyæ kolejno: w m±ce, rozbe³tanym jajku i tartej bu³ce. Na patelni rozgrzaæ mas³o. Panierowany ser sma¿yæ z obu stron, na jasnoz³oty kolor. Podawaæ gor±cy z owocami: brzoskwiniami, ananasami z puszki lub ze ¶wie¿ymi gruszkami, ¶liwkami i winogronami.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email