Re:Papiez

Home Forums Działy Hudy Park Papiez Re:Papiez

marek
Participant
Posted on 3 kwietnia 2005 at 18:41

[size=4][i][b]Po¿egnajmy Ojca ¦wiêtego

Odszed³ Karol Wojty³a – Jan Pawe³ II, Papie¿ który zmienia³ ¶wiat i ludzkie serca. Oddajmy mu ostatni ho³d i po¿egnajmy wielkiego, ale jednocze¶ne bliskiego Cz³owieka.[/b][/i][/size]

[img size=150]http://www.interactives.co.uk/images/candle-animation.gif[/img]

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email