Re:Osobisty kontakt, prawie

Home Forums Działy Hudy Park Osobisty kontakt, prawie Re:Osobisty kontakt, prawie

leon
Participant
Posted on 28 marca 2005 at 01:37

Wiesz… chyba co¶ w tym jest, kiedy¶ by³em fanem "sybi-radia" – to taka krótkofalówka rodem z szoferek po¿eraczy szos, i pamiêtam ¿e du¿o nocy przegadali¶my w ró¿nych kó³eczkach „sybi-znajomych”. Ale i gadu-gadu ma swoje zalety, u¿ywam do¶æ czêsto i chyba w niektórych przypadkach g³osowe komunikatory nie s± w stanie "gg" zast±piæ.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email