Re:Nowy chat

Home Forums Działy Hudy Park Nowy chat Re:Nowy chat

marek
Participant
Posted on 12 stycznia 2005 at 00:56

Lilu czyta³, czyta³ i odpowiadam. Serwer na którym stoi Pychotka jest gdzies tam w USA. W niedzielê nast±pi³a powa¿na awaria które jest wl±snie przyczyna naszej niedoli. Mnie tez jest przykro ¿e nie mogê z Wami rozmawiaæ. No ale ju¿ ponoæ fina³remontu blisko… Oby.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email