Re:Nie dla dzieci

Home Forums Działy Dowcipy kulinarne Nie dla dzieci Re:Nie dla dzieci

Ewa
Participant
Posted on 2 lutego 2005 at 19:55

Ja moze z innej beczki – rowniez nie dla dzieci
Oko³o pó³nocy mama i tata Jasia odbywaj± stosunek. Mama strasznie skacze po tacie, wtedy wchodzi Jasiu po czym wybiega i zaczyna p³akaæ. Mama wybieg³a za nim. Zaskoczona mama mówi do Jasia:
– Nie p³acz Jasiu, tatus jest gruby ja musia³am mu wcisn±æ brzuch spowrotem ¿eby by³ chudy.
– Nie da rady mamo! Jak Ty wychodzisz to przychodzi s±siadka i zaczyna tatê nadmuchiwaæ.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email