Re:Nie cierpię Śmigusa!

Home Forums Re:Nie cierpię Śmigusa!

Edyta
Participant
Posted on 14 marca 2005 at 14:47

Jak jest ciep³o to jeszcze "pó³ biedy". Ale wyobra¼cie sobie , ¿e mróz nie odpu¶ci. ¦nieg na ¶mingusa… i zwyczaj polewania. Epidemia grypy po ¶wiêtach murowana.
G³osuje za przeniesienie ¶mingusa na lipiec lub sierpieñ… 😉 :laugh:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email