Re:nalewki

Katarzyna
Participant
Posted on 8 lutego 2005 at 19:34

Zrobi³am kiedy¶ genialne co¶, nie mam pojêcia, czy to jest nalewka, czy co¶ innego. Wiem tylko, ¿e smak fantastyczny i proste w przygotowaniu
Potrzeba trochê pêdów sosny (uprzedzam, ¿e to nielegalne), cukier i spirytus.
Do jakiego¶ naczynia typu gliniany garnek trzeba nasypaæ warstwê pêdów, ut³uc trochê, potem warstwê cukru, znów pêdy itd.
Odstawiæ to na trzy dni, utworzy siê gêsty bezbarwny syrop. Trzeba zlaæ ten syrop i wlaæ do niego spirytus, nie wiem, w jakich proporcjach, ja robi³am ‚na smak’ (fajne by³o to smakowanie ;)).
Potem w ch³odne miejsce na parê dni, ¿eby siê przegryz³o i na d³ugie zimowe wieczory jak znalaz³.
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email