Re:Moje ulubione dania z Grilla

Home Forums Działy Grill, Grillowanie… Moje ulubione dania z Grilla Re:Moje ulubione dania z Grilla

admin
Keymaster
Posted on 9 maja 2005 at 17:39

Lubiê smaczne eksperymenty, w poprzednim sezonie sprawdzi³am przepis wziêty gdize¶ z internetu (nie pamiêtam gdzie by³) i okaza³ siê super.
Potrzebne s± pieczarki, takie du¿e oko³o 5-6 cm ¶rednicy, o bia³ej skórce, jêdrne, twarde, zamkniête tj bez widocznych blaszek
bia³e wino, kilka plasterków szynki gotowanej, só³, pieprz, cebula, olej do sma¿enia.
Na gor±cy t³uszcz wrzucamy posiekan± cebulê, nó¿ki pieczarek odcinamy, kroimy w kostkê, wrzucamy do cebuli, po odparowaniu soku wlewamy kilka ³y¿ek wina, pokrojon± w kostkê szynkê, posypujemy sol± pieprzem, czekamy a¿ wystygnie.
Farsz wk³adamy do kapeluszy, dodajemy odrobine mase³ka, zawijamy w foliê aluminiow±, grilujemy
Jak kto lubi to do farszu mo¿na dodaæ pietruszki

Jest super, super, pucha, niam, niam :laugh:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email