Re:młoda kapusta

admin
Keymaster
Posted on 21 maja 2005 at 21:22

Moja rodzinka uwielbia kapustkê zabielan± mlekiem.Kapustkê szatkujê,lekko obgotujê w wodzie i do odcedzonej dodajê zeszklon± na t³uszczu (margaryna lub mas³o) jedn± g³ówkê ¶redniej cebuli oraz niedu¿o wody (ok 0,5 szklanki) , 1 roso³ek i odrobinê wegety lub jarzynki.Gotujê krótko i zagêszczam zawiesin± sporz±dzon± : 0,5 szkl. mleka,1-2 ³y¿ki kwa¶nej ¶mietany, 1 ³y¿ka m±ki (wymieszaæ i wlaæ do akpusty).Dodajê 1-2 ³y¿ki siekanego koperku.Do smaku doprawiam jeszcze pieprzem,sol±,odrobin± cukru,kwaskiem cytrynowym.Jest super zw³aszcza do m³odych ziemniaczków.Zyczê s m a c z n e g o !!!!

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email