Re:młoda kapusta

Dagmara
Participant
Posted on 19 maja 2005 at 01:23

Mo¿e sprawa nie jest stracona. Moja mama kupi³a tak± zielon± kapustê na rynku w ostatni± sobotê. Do sma¿enia na ma¶le nadaje siê tak¿e kapusta pekiñska, ale te¿ musi byæ zielona, bia³a nie ma takiego aromatu.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email