Re:Mazurki

Home Forums Re:Mazurki

Magda
Participant
Posted on 20 lutego 2005 at 22:01

I jeszcze jeden mazurek. Te¿ wypróbowany przeze mnie. Ten mazurek wygl±da trochê nietypowo, tzn. jak nie mazurek :blink:. Jest przek³adany. A oto i on:

Ciasto: 10 bia³ek, 1 szkl. cukru, pó³ kostki mas³a, 1 szkl. m±ki, 1 szkl. maku, 1 ³y¿eczka proszku do pieczenia.
Bia³ka ubiæ z cukrem i mieszaj±c dodawaæ porcjami rozpuszczone i ostudzone mas³o, m±kê zmieszan± z proszkiem do pieczenia i czyszczony suchy mak. Ciasto przelaæ do blaszki – rynienki i piec 30 – 40 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C.

Masa: dwie szkl. mleka, kostka mas³a, 3 ³y¿eczki m±ki krupczatki, 8 ³y¿ek wiórków kokosowych, ¿ó³tko, 1 szkl. cukru pudru.
Do jednej szklanki mleka dodaæ wiórki, m±kê i wymieszaæ. Pozosta³e mleko zagotowaæ i dodaæ do niego mleko zmieszane z m±k± i wiórkami. Ogrzewaæ a¿ zgêstnieje, ca³y czas mieszaj±c, nastêpnie ostudziæ.
Mas³o utrzeæ z cukrem i ¿ó³tkiem. Porcjami dodawaæ budyñ, mieszaj±c do chwili a¿ masa uzyska jednolit± konsystencjê.
Wystudzone ciasto przekroiæ na równe czê¶ci i prze³o¿yæ mas±. Wierzch ozdobiæ dowolnie.

Smacznego 🙂

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email