Re:Mazurki

Home Forums Re:Mazurki

Magda
Participant
Posted on 20 lutego 2005 at 21:48

Mam dwa wypróbowane przepisy mazurkowe. Oto jeden z nich:

Mazurek czekoladowy

Ciasto: 30 dag m±ki, 20 dag mas³a (kostka), 3 – 4 ³y¿ki cukru, trzy ugotowane na twrdo ¿ó³tka.
M±kê z mas³em, ¿ó³tkami i cukrem utrzeæ na jednolit± masê, któr± nale¿y równomiernie rozprowadziæ na du¿ej blasze. Z czê¶ci ciasta zaple¶æ warkocz (³adnie wygl±da, ale ja robiê po prostu wa³eczek – wariant mniej pracoch³onny 😉 ), który uk³adamy wokó³ blachy jako brzeg. Piec 10 – 15 minut w piekarniku rozgrzanym do temp. 180 st. C.

Masa: dwie tabliczki gorzkiej czekolady, 3 ³y¿ki wody, 1 szklanka ¶mietany kremówki, 1 ³y¿ka mas³a.
Czekoladê z wod± rozpu¶ciæ w gor±cej k±pieli wodnej, dodaæ ¶mietanê i mas³o. Mieszaæ a¿ powstanie jednolita masa. Rozsmarowaæ j± równomiernie na wystudzonym cie¶cie. Po zastygniêciu masy udekorowaæ bakaliami (np. migda³ami, skórk± pomarañczow± lub ró¿nymi ró¿no¶ciami, które ma siê akurat pod rêk± 🙂 ).

Od kilku lat piekê tego mazurka i muszê przyznaæ, ¿e domownikom i go¶ciom bardzo smakuje (a¿ szkoda, ¿e robiê go tylko raz w roku).

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email