Re:Kujawy

Home Forums Działy Polskie kuchnie regionalne Kujawy Re:Kujawy

Katarzyna
Participant
Posted on 18 lutego 2005 at 23:17

Rozes³a³am wici po krewnych i znajomych i dosta³am od mojej kole¿anki skserowany fragment ksi±¿ki, traktuj±cy o tradycyjnej kuchni kujawskiej, z nazwami potraw i sposobem wykonania. Tylko nie wiem, czy tu mogê cytowaæ ksi±¿kê?:(
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email