Re:Kujawy

Home Forums Działy Polskie kuchnie regionalne Kujawy Re:Kujawy

Katarzyna
Participant
Posted on 2 lutego 2005 at 17:33

Noooo, to ‚pra¿one’ wygl±da przesmacznie.
A ja siê dopyta³am trochê o te kujawskie specjalno¶ci. I miêdzy innymi by³a tam zalewajka, zupa na bazie serwatki. Czy to to samo, co ta wielkopolska?
Poza tym specjalno¶ci± kujawsk± by³y kluchy ziemniaczane z twarogiem, czasem z kapust±. Ja jeszcze pamiêtam zupê zacierkow±, w której by³y i zacierki, i ziemniaki, poza tym zupa ziemniaczana: na wywarze warzywnym gotowane ziemniaki i do tego ¶mietana. Bêdê jeszcze siê dowiadywaæ.
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email