Re:Kujawy

Home Forums Działy Polskie kuchnie regionalne Kujawy Re:Kujawy

Magdalena
Participant
Posted on 30 stycznia 2005 at 16:06

U nas czyli w ma³opolsce robimy tak zw."pra¿one".Do du¿ego ¿elwnego gara przeznaczonego tylko do tego .Wrzucamy obrane pokrojone w plastry ziemniaki ,posypujemy sol±, pieprzem, zielon± pietruszk± poszatkowan±.Na to warstwa wêdliny , boczku pokrojonego w kostkê, na to pokrojona cebulka.Marchewka w kostkê, a na marchewkê znów ziemniaki , sól, pieprz,.I tak na przemian koñcz±c przykrywk± ziemniaków .Na wierzch mo¿na po³o¿yæ li¶cie kapusty i wystawiæ na palenisko na jakie¶ 2 godz.Jak by³am ma³a to na wierzch gara wykrawali z darni trawy ko³o i przykrywali garnek.I jedli¶my porcje pra¿onych na li¶ciach kapusty.Rodzina znajomi zbierali siê w ko³o ogniska i mi³o spêdzali czas .Teraz my doro¶li te¿ robimy "pra¿one" ale nie ma nas tak du¿o. :rolleyes:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email