Re:Kujawy

Home Forums Działy Polskie kuchnie regionalne Kujawy Re:Kujawy

admin
Keymaster
Posted on 15 listopada 2005 at 18:33

[b]Bazylia pisze:[/b]
[quote]W³a¶nie sobie przypomnia³am, ¿e kiedy ostatnio robi³am babkê ziemniaczan± (przepis podrzucê), dowiedzia³am siê, ¿e dawniej Babcia robi³a co¶ podobnego, tylko nadziewa³a to we flaczek i zwa³o siê to KISZK¡ ZIEMNIACZAN¡. Nie wiem, czy to specja³ kujawski. Jeki¶ czas temu znalaz³am co¶, co siê tak nazywa w sklepie i kupi³am, ale by³o ohydne, ziemniaczana papka we flaku, b³e! A babka ziemniaczana ma ten sam sk³ad co kiszka, tyle, ¿e jest pieczona w foremce.
B.[/quote] :y32b4:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email