Re:Kujawy

Katarzyna
Participant
Posted on 25 lutego 2005 at 10:09

Dziêki ­čÖé
A czernina to jedyna zupa na s³odko, któr± jadam. I cieszê siê, ¿e spotka³am tu kujawiankê.
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email