Re:Kujawy

Home Forums Działy Polskie kuchnie regionalne Kujawy Re:Kujawy

Katarzyna
Participant
Posted on 24 lutego 2005 at 23:40

Hej! Dziêki za pomys³ z t± m±k±. A o kuchni duñskiej mog³aby¶ napisaæ w …eeee… nie pamiêtam, to chyba kuchnie ¶wiata, albo jako¶ tak. Anerite napisa³a tam ju¿ i Vjesja. Jestem ciekawa tej kuchni, tym bardziej, ¿e tak ma³o popularna. Pozdrawiam
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email