Re:Kujawy

Home Forums Działy Polskie kuchnie regionalne Kujawy Re:Kujawy

marek
Participant
Posted on 29 stycznia 2005 at 13:16

🙂 🙂 🙂 Brawo Bazylko (³adnie brzmi) Ja mimo ¿e z Ma³opolski te¿ pamiêtam co¶ podobnego. Zalewajka. Gotowa³a j± moja babcia i te¿ zapamieta³em jej nieziemski smak. Zawie¶ista, bia³a od ¶mietany, z oczkami tluszczu. Odnoszê wrazenie ¿e trudno teraz o "czyste" sk³adniki, miêsko, ziemniaki, ¶mietana. Tych smaków na naszym okraszonym chemi± jedzeniu trudno odtworzyæ, niestety 🙁
[img size=150]http://www.techtoons.com/images/cookinwithsmoke.gif[/img]

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email