Re:Kraków od kuchni

Katarzyna
Participant
Posted on 12 lutego 2005 at 02:03

Ta knajpa to Taco na ul.Poselskiej…i faktycznie jest ¶wietna tyle, ¿e nie taka ³atwa do znalezienia. A ta obrzydliwa na rynku to na odmiane …te¿ Taco Mexicano i maja niez³e rzeczy w karcie, ale nigdy nie wiadomo na co siê trafi… Aaaa…i chcia³am oficjalnie powiedzieæ ze s³ynny Wierzynek nale¿y omijaæ du¿ym ³ukiem…nic dobrego tam nie zjecie i sp³ukacie siê tylko.. Dla osób szukajacych wykwintnej kuchni, najlepszych win , piêknego wystroju i najlepszej obs³ugi polecam Leonardo na Ul. Szpitalnej (naprzeciwko banku)
..jeszcze nie jest tak slynna jak Wierzynek, ale to tylko kwestia czasu :laugh:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email