Re:Kraków od kuchni

Administrator
Keymaster
Posted on 10 lutego 2005 at 03:53

Kiedy¶ odwidzi³em meksykañsk± knajpê na Rynku, nie pamiêtam nazwy, co pamietam to to ¿e jedzenie by³o obrzydliwe, a ceny có¿ jak na Rynk w Krakowie.
Polecam za to Meksykañsk± restauracjê w prawo od Grodzkiej, niestety nie pmiêtam nazwy ani knajpy ani ulicy (mo¿e Ga³ucha podpowie). Ale porcje s³usznej wielko¶ci i jedzonko bardzo smaczne.
Jak Kraków to trzeba spróbowaæ "Ch³opskie Jad³o".

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email