Re:Komentarze na temat konkursu

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Komentarze na temat konkursu Re:Komentarze na temat konkursu

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:56

Jestem u¿ytkownikiem forum od niedawna ale mam ju¿ 2 propozycje do wdro¿enia na subforum "Drugi Konkurs Pychotki".
A mianowicie:
1. W temacie o regulaminie konkursu i nagrodzie mo¿na daæ link do szczegó³owego opisu telefonu-nagrody (http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=pl&lc=pl&ver=4000&template=pp1_1_1&zone=pp&lm=pp1&pid=10117)
2. Mo¿na zrobiæ temat zmakniêty dla normalnych u¿ytkowników a otwarty dla administratorów, w którym by³by ranking "najlepszych dodawaczy przepisów" aby kazdy kto bierze udzia³ nie musia³ liczyæ ile wpisów ma "konkurencja".

Mam nadziejê, ¿e moje sugestie oka¿± siê przydatne.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email