Re:Komentarze na temat konkursu

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Komentarze na temat konkursu Re:Komentarze na temat konkursu

Administrator
Keymaster
Posted on 18 marca 2005 at 14:31

S± dodawane ale to trwa.
Wybra³em wysy³anie ich na forum gdy¿ u³atwia to liczenie a poza tym lpiej widac aktywno¶æ poszczególnych u¿ytkowników, wiêc uniknie siê duskusji kto ile wys³a³, itp.

W przysz³o¶ci mo¿e bêdzie odbyw³o siê to inaczej ale narazie i przez kilka nastepnych konkursów bêdzie odbywa³o to siê na forum

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email