Re:Komentarze na temat konkursu

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Komentarze na temat konkursu Re:Komentarze na temat konkursu

Edyta
Participant
Posted on 10 marca 2005 at 16:27

Ja dziêki konkursowi "skoputeryzujê" swoj± bazê, a mia³am to zamiar zrobiæ od kilku lat. Zeszyty ju¿ ledwo co siê trzymaj± :D. Mo¿e potem je posegregujê bo w tej chwili gdy szukam jakiego¶ przepisu. muszê wertowaæ setki karteczek.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email