Re:kalafior

Edyta
Participant
Posted on 16 maja 2005 at 15:13

Doskona³a sa³atka do pieczonych miês:
Ró¿yczki kalafiora rozdrobniæ, dodaæ kukurydzê z puszki i sporo czosnku. Wymieszaæ z majonezem. Sa³atka nie moja, jad³am ostatnio. Jeszcze nie robi³am tak wiêc z proporcjami te¿ ciê¿ko. Ale by³a wy¶mienita i prosta 🙂

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email