Re:I gdzie ta wiosna?

Home Forums Działy Hudy Park I gdzie ta wiosna? Re:I gdzie ta wiosna?

Katarzyna
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 17:14

Chyba mamy wiosnê!!! Dzi¶ jest ³adnie i ciep³o, ¶nieg znika szybko, a ja dzi¶ zrobi³am porz±dki na balkonie i kupi³am trochê nasion. W sobotê bêdê ju¿ sia³a kobeê, ¿mijowiec, sza³wiê, sanwitaliê, minê, tunbergiê, pa³czatkê i aksamitkê. I jak znam ¿ycie, bêdê codziennie rano lecia³a do skrzynek i patrzy³a, czy co¶ mi wreszcie wykie³kowa³o. A jak siê poka¿± pierwsze ro¶linki, bêdê do nich gada³a czule, zachêcaj±c do ro¶niêcia. Istny bzik, ale uwielbiam to!
Pozdrawiam wiosennie
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email