Re:Hizop

Klaudia
Participant
Posted on 21 marca 2005 at 20:03

Hyzop stosuje siê do miêsa z królika,jagniêciny oraz sa³atek (np. z pomidorów z bazyli±,estragonem i cebul±),do owoców-duszonych gruszek i moreli.
Ja te¿ hodujê zio³a w domu.Kiedy¶ mia³am ich kilka w jednej skrzynce i w efekcie ¿adne nie rozwija³o sie dobrze,jedne stara³y siê zag³uszyc drugie,ziemia szybko przesycha³a.W nastêpnym sezonie posia³am ka¿de do osobnej i to du¿ej doniczki.Ros³y wspaniale,nie usycha³y,bo du¿a ilo¶c ziemi d³u¿ej utrzymuje wodê.Mia³am ich pod dostatkiem ca³e lato.W ty m roku te¿ tak zrobie .Polecam Wam jeszcze cz±ber i oregano (¶wie¿e super do pizzy),bezproblemowe zió³ka.I jeszcze rozmaryn!Do kurczaka ,do szasz³yków :rolleyes:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email