Re:Hejo!!!

Home Forums Działy Hudy Park Hejo!!! Re:Hejo!!!

Kasha
Participant
Posted on 15 stycznia 2005 at 22:56

Wiesz, bardzo fajnie to z t± kie³bach± wygl±da, ale to mi raczej na artykulik wygl±da ni¿ na przepis. I na kaszankê przepis te¿ ma podobn± form±. Mo¿e troszkê zmieniæ i od góry podaæ sk³adniki a dalej ciêgiem tekst przeplatany zdjêækami.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email