Re:gruszki

marek
Participant
Posted on 12 listopada 2005 at 15:28

Sk³adniki:
1 kg dojrza³ych, twardych gruszek
0,5 litra czerwonego wytrawnego wina
1 cytryna
5 szklanek czerwonego octu winnego
1 szklanka cukru
25 dag miodu
ziarna czarnego pieprzu
go¼dziki
ziele angielskie
cynamon
li¶cie laurowe

Gruszki obraæ, w³o¿yæ do zimnej wody zmieszanej z sokiem z cytryny. Do naczynia wlaæ ocet i wino, w³o¿yæ cukier, miód i przyprawy, zagotowaæ, odszumowaæ i gotowaæ 5 min. W³o¿yæ gruszki na ok. 30 min. Ju¿ miêkkie owoce wyj±æ i u³o¿yæ w s³oikach. Syrop zagotowaæ, a¿ po³owa wyparuje i zgêstnieje. Zalaæ nim owoce, by by³y ca³kowicie przykryte, szczelnie zamkn±æ s³oiki. Odstawiæ w ch³odne miejsce.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email