Re:Gratulacje!

Home Forums Działy Hudy Park Gratulacje! Re:Gratulacje!

Edyta
Participant
Posted on 20 kwietnia 2005 at 11:50

Yuppiiii!!! :laugh: Ale siê cieszê! Serdecznie dziêkujê!!! O nagrodzie dowiedzia³am siê od kole¿anki. By³am na Bia³orusi… W powrotnej drodze mia³am ca³y czas u¶miech na twarzy … Ale siê cieszê… :laugh:

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email