Re:gotowana kapusta

admin
Keymaster
Posted on 21 maja 2005 at 21:47

To nie ja ale moja kole¿anka (w latach wczesnej m³odo¶ci) " doprawi³a " kapu¶niak tak ,¿e do dzisjaj siê z niej ¶miejemy.Jej mama sporz±dzi³a zasma¿kê ale nie mia³a czasu sama wlaæ jej do zupy i poprosi³a córkê ¿eby ona da³a to zrobi³a.Owszem da³a ale…z ca³± patelni±!!!!!!

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email