Re:Farsze do pierogów

Rafał
Participant
Posted on 15 sierpnia 2005 at 12:22

No to jeszcze jeden grzybowy. Robi siê z lejkowców dêtych, zwanych popularnie kominkami. To grzyby wrêcz odstrêczajace wygl±dem; ot, ma³a, czarna tr±bka czy lejek.
Grzyby siê gotuje, po czym drobno sieka. cebulê te¿ trzeba posiekaæ, podsma¿yæ na oleju czy oliwie, wymieszaæ, dodaæ sól i pieprz wed³ug upodobañ i gotowe.
Pierogi te s± popularne na Lubelszczy¼nie.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email