Re:Farsze do pierogów

Katarzyna
Participant
Posted on 2 lutego 2005 at 17:36

Wertowa³am przepisy z ‚Przyjació³ki’ i znalaz³am przepis na pierogi z bananami. Polegaj± one z grubsza na tym, ¿e farsz to kawa³ek banana. Gotuje siê te pierogi i polewa tart± bu³k± przesma¿on± z mas³em.
Hmmmm…

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email